Teknisk management

Vi leverer Teknisk Management af skibe indenfor følgende områder:

  • Overholdelse af krav fra Flagstaten såvel som krav og anbefalinger fra Klasseselskabet, samt fra det område hvor skibet sejler
  • Sikre overholdelse af kravene i ISPS og ISM koden samt MLC-kravene (Maritime Labour Convention)
  • Arrangere levering af proviant, reservedele, smøreolie, bunkers og serviceydelser til skibet
  • Tegne forsikringer for skib og mandskab
  • Udpege relevante inspektører og tekniske konsulenter