Kommerciel management

Valling Ship Management tilbyder følgende services i forbindelse med den kommercielle drift af skibene:

  • Forberede udbudsmateriale forbundet med den kommercielle drift af skibet
  • Forberede relevant operationel dokumentation
  • Arrange inspektioner og syn relateret til den kommercielle drift
  • Forberede befragtningsmæssige og operationelle opgaver i overensstemmelse med Reder’s instrukser
  • Udpege havneagenter